Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019

      Możliwość komentowania Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 została wyłączona

Nowy rok szkolny 2018/19 rozpoczęliśmy nieco inaczej niż zwykle, a to ze względu, iż po raz pierwszy od kilkunastu lat w naszej szkole mamy klasę VIII. Nowy rok szkolny zainaugurowano o godzinie 800 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siekierczynie uroczystym apelem.
Na wstępie Pani Dyrektor serdecznie powitała zebranych uczniów oraz nauczycieli, a także przedstawiła bieżące informacje. Natomiast potem reprezentanci uczniów klas starszych:IV – VIII radośnie powitali Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Ks.Katechetę oraz pracowników szkoły, a nade wszystko zebranych uczniów. Z kolei przedstawiono część artystyczną poświęconą 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej, a potem z uśmiechem pożegnano wakacje i wierszem oraz piosenką powitano nowy, rozpoczynający się rok szkolny.
Po tej części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami, gdzie zapoznali się z podziałem godzin oraz przypomniano im zarządzenia wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Na zakończenie z wychowawcami wszyscy udali się na mszę św. rozpoczynającą nowy rok szkolny, na której objęto modlitwą całą społeczność szkolną, dziękując za minione wakacje i prosząc o szczęśliwy, rozpoczynający się nowy rok szkolny.
Po nabożeństwie starsi uczniowie powrócili do domów, a do szkoły przyszli młodsi uczniowie klas I-III oraz kl „0” z rodzicami. Oni również zostali uroczyście powitani przez Panią Dyrektor oraz obejrzeli część artystyczną przygotowana przez starszych kolegów. Następnie poszli z wychowawcami do klas, gdzie przypomniano o bezpieczeństwie w drodze do i ze szkoły oraz przedstawiono zarządzenie wewnętrzne obowiązujące w szkole.

Szczęśliwie i radośnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i z uśmiechem ruszyliśmy w tę trudną, ale ciekawą drogę, pełną niespodzianek i niezwykłych przygód, a celem której jest wiedza i realizacja naszych marzeń. POWODZENIA!