SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

      Możliwość komentowania SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019 została wyłączona

25 września uczniowie naszej szkoły, brali udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Akcja miała również pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
Uczniowie wraz z opiekunkami, zaopatrzeni w worki na śmieci oraz jednorazowe rękawice, sprzątali teren wokół szkoły oraz wzdłuż pobliskich dróg.
Przeprowadzona akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające.
Mamy nadzieję, iż czynny udział w akcji dał wszystkim do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko.

Małgorzata Opiela
Edyta Frączek