Nowe zarządzenia w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

      Możliwość komentowania Nowe zarządzenia w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek została wyłączona

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Ograniczenia funkcjonowania szkół zostały przedłużone do 24 maja br. Nauka nadal jest realizowana na odległość.
Minister Edukacji Narodowej podał również planowany termin egzaminu ósmoklasisty.

Drodzy Rodzice, uczniowie
Dziękuję serdecznie za dotychczasową pracę, cierpliwość, wyrozumiałość i zaangażowanie.  
Mam nadzieję, że w niedługim czasie spotkamy się  w szkole.
Życzę Wszystkim dużo zdrowia i siły w tym trudnym czasie.