Zmiana w ustalonych dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

      Możliwość komentowania Zmiana w ustalonych dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 została wyłączona

Informuję, że nastąpiła zmiana w ustalonych dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalonych przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020 z przeznaczeniem na dni, w których w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
DNI DODATKOWO WOLNE

  • 14 października 2019 r.,
  • 21 stycznia 2020 r.,
  • 04 maja 2020 r.,
  • 01 czerwca 2020 r.,
  • 12 czerwca 2020 r.,
  • 16 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty,
  • 17 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty,
  • 18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty.