Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

      Możliwość komentowania Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020 została wyłączona

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka to święto szczególne, wypełnione dziecięcą radością i zabawą, które odgrywa przede wszystkim edukacyjną i wychowawczą rolę.
Podczas różnych związanych z tym dniem zajęć należy informować dzieci i młodzież, o tym jakie prawa im przysługują oraz do kogo mogą się zwrócić jeśli są łamane. Warto podkreślać niezwykle ważną rolę, jaką mają w upowszechnianiu wiedzy na temat praw dziecka dorośli: członkowie rodziny, nauczyciele, pedagodzy i inne osoby pracujące z dzieckiem. Powinni oni stać na straży tych praw, respektować je i podejmować działania mające na celu ich ochronę. Nie sposób pominąć przy tym instytucji Rzecznika Praw Dziecka, jako urzędu dedykowanego ochronie praw najmłodszych.

Szczegółowa informacja wraz z Regulaminem Konkursu i listem Rzecznika Praw Dziecka znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie pod linkiem:
https://kuratorium.krakow.pl/rzecznik-praw-dziecka-oglasza-konkurs-dla-szkol-na-najciekawsze-prace-plastyczne-z-okazji-ogolnopolskiego-dnia-praw-dziecka-2020/