Dzieci uczą rodziców – lekcja 4 „Kosmiczna przygoda”

      Możliwość komentowania Dzieci uczą rodziców – lekcja 4 „Kosmiczna przygoda” została wyłączona

Kosmos (Wszechświat) 
Wszechświat jest ogromnym obszarem przestrzeni, który zawiera całą istniejącą materię i energię. Mieszczą się w nim wszystkie galaktyki, gwiazdy i planety. Dokładny rozmiar wszechświata nie jest znany. Naukowcy uważają, że wciąż rozszerza się on. Sądzą, że ta ekspansja jest wynikiem gwałtownej, potężnej eksplozji, która miała miejsce około 13,7 miliarda lat temu. Eksplozja ta znana jest jako Wielki Wybuch. Poprzez obserwowanie elektromagnetycznego spektrum obiektu, naukowcy mogą określić, czy obiekt przybliża się do Ziemi czy od niej oddala. Kiedy odległe obiekty, takie jak kwazary, są obserwowane z naszej planety, ich spektrum ma przesunięcie ku czerwieni. Kiedykolwiek występuje przesunięcie w spektrum, nazywa się to efektem Dopplera. Jeżeli przesunięcie następuje ku czerwieni, światło oddawane przez obiekt ma dłuższe długości fal. Kiedy obiekt oddala się od Ziemi, oddawane przez niego światło widoczne jest w dłuższych długościach fal. Kiedy obiekt zbliża się do Ziemi, światło jakie oddaje widoczne jest w krótszych długościach fal. Powoduje to przesunięcie w spektrum obiektu ku fioletowi. Wielkość przesunięcia w spektrum obiektu jest określana na podstawie prędkości poruszania się tego obiektu. Wszystkie odległe galaktyki mają olbrzymie czerwone przesunięcia. Na podstawie tych danych, naukowcy uważają, że wszechświat wciąż się rozszerza.

Droga Mleczna
Nasze Słońce jest gwiazdą należącą do galaktyki nazwanej Drogą Mleczną. Jeśliby spojrzeć na Drogę Mleczną z góry, to wyglądałaby ona jak wielki wiatrak obracający się w przestrzeni kosmicznej. Nasza Galaktyka jest galaktyką spiralną, która uformowała się około 14 miliardów lat temu. W Drodze Mlecznej zawierają się gwiazdy, obłoki pyłu i gazu zwane mgławicami, planety oraz asteroidy. Gwiazdy, pył i gaz rozchodzą się od centrum Galaktyki tworząc długie spiralne ramiona. Droga Mleczna ma średnicę około 100 000 lat świetlnych. Nasz układ słoneczny znajduje się 26 000 lat świetlnych od środka Galaktyki. Wszystkie obiekty znajdujące się w Galaktyce krążą wokół jej centrum. Potrzeba 250 milionów lat, aby nasze Słońce wraz z Ziemią wykonało jeden obieg wokół centrum Drogi Mlecznej. Gwiazdy, które widzimy nad naszymi głowami każdej nocy, również są członkami Drogi Mlecznej.

Układ Słoneczny 
Określenie „układ słoneczny” odnosi się do Słońca i wszystkich obiektów, które krążą wokół niego. Obiekty te obejmują planety, naturalne satelity takie jak Księżyc, pas asteroid, komety oraz meteoroidy. Nasz układ słoneczny ma eliptyczny kształt i jest częścią galaktyki znanej jako Droga Mleczna. Centrum tego systemu stanowi Słońce. Zawiera ono 99,8% całej masy w naszym układzie planetarnym. W rezultacie tego, wywiera ono ogromne przyciąganie grawitacyjne na planety, satelity, asteroidy, komety i meteoroidy. Astronomowie wierzą, że układ słoneczny powstał 4,5 miliarda lat temu. Jednakże mają oni różne poglądy na temat sposobu, w jaki został uformowany. Niektórzy sądzą, że cały układ słoneczny uformował się z pojedynczej płaskiej chmury gazu, podczas gdy inni uważają, że powstał, kiedy w pobliżu Słońca przeszedł wielki obiekt pociągając strumień gazu z naszej gwiazdy. Astronomowie teoretyzują, że planety uformowały się następnie z tego strumienia gazowego.