„Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany”

      Możliwość komentowania „Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany” została wyłączona

Słowa te stały się hasłem przewodnim uroczystej akademii z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja, która odbyła się w naszej szkole 29 kwietnia. Aby przypomnieć te doniosłe i ważne dla Polaków chwile został zaprezentowany montaż słowno – muzyczny, nad którego przygotowaniem i przebiegiem czuwały: Halina Ujejska i Monika Płachta.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania naszego hymnu państwowego – „Mazurka Dąbrowskiego”. Później uczniowie klasy szóstej przypomnieli tło historyczne i okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Z wierszy i piosenek biła radość, która towarzyszyła Polakom 3 maja 1791 roku. Trud włożony przez szóstoklasistów w przygotowanie akademii został nagrodzony gromkimi brawami kolegów i nauczycieli oraz podziękowaniem ze strony Pani Dyrektor Józefy Setlak.