Zajęcia plastyczne „Ogród twórczości”

      Możliwość komentowania Zajęcia plastyczne „Ogród twórczości” została wyłączona

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół z terenu Gminy Limanowa”, w roku szkolnym 2020/21 i 2021/22 nauczycielka plastyki pani Małgorzata Koszyk prowadziła zajęcia plastyczne dla chętnych uczniów naszej szkoły pt. „Ogród twórczości”. Działania podjęte w ramach tych zajęć przyczyniły się do rozwoju zainteresowań artystycznych uczniów. Pozwoliły na odczuwanie pozytywnych doznań i emocji. Przyczyniły się do doskonalenia warsztatu plastycznego i rozwijania umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik plastycznych.
Zajęcia odbywały się w przyjaznej atmosferze z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów. Na zajęciach motywowano uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego i kraju. Pracowano w atmosferze uśmiechu i radości, a nauczyciel był przyjacielem i doradcą w realizacji twórczych doświadczeń uczniów.