Ogłoszono przetarg na rozbudowę i modernizację bazy oświatowej na terenie gminy Limanowa

      Możliwość komentowania Ogłoszono przetarg na rozbudowę i modernizację bazy oświatowej na terenie gminy Limanowa została wyłączona

Pan Wójt Gminy Limanowa mgr Jan Skrzekut  ogłosił  postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.  Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Pośród wielu zadań  oświatowych planowanych do realizacji jest nasza szkoła  – Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie.

Cała społeczność szkolna wyraża ogromną radość i wdzięczność – dziękujemy z całego serca  Panu Wójtowi Janowi Skrzekutowi,  Panu Zastępcy Wójta Wojciechowi Pazdanowi, Pani Dyrektor GZOS Edycie Król oraz tym Wszystkim, którzy wspierali nasze poczynania.


Wszyscy z utęsknieniem czekamy na wykonanie tego zadania.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2022/12/ogloszono-przetarg-na-rozbudowe-i-modernizacje-bazy-oswiatowej-na-terenie-gminy