Przekazanie placu pod rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie

      Możliwość komentowania Przekazanie placu pod rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie została wyłączona

      W dniu 4 marca 2023 roku odbyło się uroczyste przekazanie  placu pod budowę nowej sali  gimnastycznej, dwuoddziałowego  przedszkola, kuchni ze stołówką oraz nowych sal lekcyjnych z udziałem Wicemarszałka Sejmu RP – Pana Ryszarda Terleckiego, Pani Barbary Bartuś – Poseł na Sejm RP, Pana Arkadiusza Mularczyka – Wiceministra Spraw Zagranicznych, Pana Jana Hamerskiego – Senatora RP, Pana Mateusza Małodzińskiego  – Wicewojewody Małopolskiego, Pana Jana Skrzekuta – Wójta Gminy Limanowa, Pana Stanisława Młyńskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa, Pana Mieczysława Urygi –  Starosty Powiatu Limanowskiego, Pani Agaty Zięby – Wicestarosty Powiatu Limanowskiego i Pana Wojciecha Włodarczyka – członka Zarządu Powiatu.

Podczas uroczystego przekazania obecni  byli: Pan Wojciech Pazdan  – zastępca Wójta Gminy Limanowa, Ksiądz Proboszcz – Kazimierz Matusik, Pani Edyta Król -Dyrektor GZOS w Limanowej, Pan Wojciech Korabik – Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Gminy, Pan Jan Wojtas – Usługi Ogólnobudowlane z  Siekierczyny, Pan Marek Borucki – Radny wsi, Pan Tomasz Pałka – Sołtys wsi,  przedstawiciele uczniów, Rada Rodziców,  nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły.

 

     

Pragnę z całego serca w imieniu całej społeczności szkolnej, rodziców, środowiska lokalnego, radnego,  sołtysa naszej wsi oraz w imieniu własnym podziękować i wyrazić ogromną wdzięczność Panu Marszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu, Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu, za okazane wsparcie finansowe.

Państwu Posłom i Senatorom RP szczególnie dziękuję za poparcie i skuteczne działanie w celu uzyskania środków finansowych na realizację naszego projektu.

Ogromną wdzięczność wyrażam Panu Wójtowi Gminy Limanowa Janowi  Skrzekutowi i Jego Zastępcy Panu Wojciechowi  Pazdanowi –  to dzięki  Ich wielkiemu zaangażowaniu i determinacji pozyskane zewnętrzne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD pozwolą na wykonanie tak  dużego przedsięwzięcia.  To wszystko  za ogromną kwotę –  6.125.400,00 zł. Dziękuję za przychylność i  za wiarę w konieczność zrealizowania tej inwestycji.

Dziękuję także Kierownikom Gminy Limanowa, Pani Dyrektor GZOS, Księdzu Proboszczowi, Radnemu i Sołtysowi wsi oraz wszystkim, którzy wspierali nasze dążenia.

To poprzez te działania zapisujecie się Wszyscy Państwo w historię naszej szkoły i regionu. Stajecie się częścią naszej społeczności szkolnej i lokalnej.

Z  utęsknieniem czekamy na wykonanie tego zadania – to już nie jest marzenie, to realna inwestycja.

Oby Bóg błogosławił we wznoszeniu murów i wynagradzał Wszystkim tym, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia naszych marzeń i planów.

Więcej informacji na stronie Gminy Limanowa:

https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/03/przekazanie-placow-pod-budowe-sp-w-wysokiem-oraz-rozbudowe-sp-nr-2-w-siekierczynie

Dyrektor szkoły
Józefa Setlak