IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

      Możliwość komentowania IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” została wyłączona

W marcu bieżącego roku uczennice klasy VII – Zuzanna Florek, Anna Hybel i Blanka Tokarczyk wzięły udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL.Ravensbruck”, organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Nowym Sączu – Filia w Limanowej.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości poetek obozowych z KL Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek tegoż obozu. Propagowanie wśród młodego pokolenia postawy miłości Ojczyzny i zwrócenie uwagi na związek pomiędzy literaturą, a życiem kraju i narodu. To przede wszystkim zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń. Kształcenie świadomego odbioru dzieł kultury, kształtowanie wrażliwości na piękno poetyckiego, ojczystego języka oraz kulturę słowa. To również zachęcanie do pracy twórczej i doskonalenie warsztatu plastycznego.

Uczennice biorące udział w konkursie wykonały portrety byłych więźniarek, które przeżyły obóz i pięknie żyły, niosąc wsparcie innym, a także wiele dobrego dla naszej Ojczyzny.

Podsumowanie konkursu nie przypadkowo odbędzie się w kwietniu, gdyż dla upamiętnienia męczeństwa ofiar — kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. W czasie II wojny światowej osadzono tam 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęło blisko 92 tysiące. Należy pamiętać, że w latach 1942-1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze eksperymenty pseudomedyczne na więźniarkach — w większości na młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami.