ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS…

      Możliwość komentowania ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS… została wyłączona

11 października 2023 roku odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Uroczystość tak ważną w życiu każdego pierwszoklasisty, ich rodziców oraz całej społeczności szkolnej uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Limanowa Pan Jan Skrzekut, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej Pani Edyta Król, Ks. Proboszcz Kazimierz Matusik, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Szymoniak.

Zanim uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Sprawdzona została ich wiedza i umiejętności w następujących kategoriach: matematyczne omnibusy, artyści, literaci, strażnicy domowego ogniska, klasowi muszkieterowie.

Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Po zakończonej prezentacji nastąpiło ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. W niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie klasy pierwszej ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom, pomagać każdemu potrzebującemu pomocy.

Również Rodzice pierwszoklasistów ślubowali, że będą swoje dziecko kochać i wspierać, cenić w nim to, co najlepsze, słuchać uważnie, cieszyć się jego dzieciństwem i pamiętać, że dziecko jest wspaniałym darem.

Po złożeniu ślubowania odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Krasińskiego w Siekierczynie, którego dokonali Wójt Gminy Limanowa i Pani Dyrektor szkoły. Każdy pierwszoklasista odebrał legitymację szkolną. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej.

Pan Wójt i Pani Dyrektor skierowali do uczniów i ich rodziców wiele ciepłych słów składając wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej, rodziców, środowiska lokalnego oraz w imieniu własnym podziękowała i wyraziła ogromną wdzięczność Panu Wójtowi Janowi Skrzekutowi oraz Jego Zastępcy Panu Wojciechowi  Pazdanowi – za przychylność i  ogrom starań dotyczących rozpoczęcia prac – rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej. Słowa podziękowania skierowała także Pani Dyrektor GZOS, Księdza Proboszcza za wspieranie naszych działań.

Na zakończenie dzieci otrzymały wiele podarunków od Przedstawicieli Gminy Limanowa, Rodziców, Rady Rodziców, Dyrektora i Wychowawcy klasy. Uwieńczeniem uroczystości była wspólna fotografia i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom życząc im wielu sukcesów, samych piątek, szóstek oraz wielu przyjaciół wkoło.