Święto Drzewa

      Możliwość komentowania Święto Drzewa została wyłączona

W październiku przystąpiliśmy, do akcji Święto Drzewa organizowanej już po raz dziesiąty przez ekologiczny Klub Gaja. Celem akcji jest inicjowanie działań proekologicznych w środowisku lokalnym oraz uzmysłowienie uczniom, jak ważne jest świadome korzystanie z zasobów leśnych, to aktywna edukacja społeczna o zmianach klimatycznych w kontekście ochrony drzew. Od lat szkoła współpracuje ze Centrum Ekologicznym przy Starostwie Powiatowym w Limanowej, z Nadleśnictwem w Limanowej, które już kilka razy przekazało szkole sadzonki drzew. Dzięki takiej współpracy teren wokół szkoły dzisiaj porastają bujne drzewa takie jak: brzozy, wierzby, świerki, sosny, modrzewie, jarzębiny, buki, lipy. Kontynuując tę współpracę przystąpiliśmy do akcji „Święto Drzewa” zamówiliśmy sadzonki świerka w liczbie 45 szt. W dniu 18.10.20012r. na spotkanie z dziećmi do szkoły przybył przedstawiciel Powiatowego Centrum Ekologicznego Pan Piotr Ociepka. Pan Piotr zapoznał uczniów z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony lasów – a następnie pokazał i omówił dokładnie jak należy sadzić drzewa. Po instruktażu wspólnie zasadziliśmy sadzonki na terenie szkolnym. Uczniowie podjęli zobowiązanie, że przez okres uczęszczania do szkoły – będą się tymi drzewkami opiekować.