Podsumowanie realizacji programów promujących zdrowy styl życia

      Możliwość komentowania Podsumowanie realizacji programów promujących zdrowy styl życia została wyłączona

W roku 2014/2015 w naszej szkole realizowane były programy edukacyjne zaproponowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Limanowej.
Trzy programy edukacyjne w ramach profilaktyki antytytoniowej:
,,Czyste powietrze wokół” nas w kl. 0 – w celu wykształcenia u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
,,Nie pal przy mnie, proszę” w kl. 1-3 – w celu wykształcenia u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
,,Znajdź właściwe rozwiązanie” w kl. 4-6 – w celu zapobiegania paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Jeden program promujący zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej:
,,Trzymaj formę” w kl. 4-6 – w celu poprawy sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży.
W czasie realizacji tych programów prowadzono zajęcia w poszczególnych klasach dotyczące tych zagadnień, organizowano apele na których propagowano zdrowy styl życia, wykonano gazetki tematyczne, uczniowie przygotowali krótkie przedstawienie, a także brali udział w konkursie plastycznym. W konkursie plastycznym nasi uczniowie osiągnęli sukcesy:
Małgorzata Hybel z kl. 3 – I miejsce,
Michał Szewczyk z kl. 5 – wyróżnienie
Magdalena Szewczyk z kl. 6 – wyróżnienie
Kinga Saczka z kl. 6 – wyróżnienie
Gratulujemy!