Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

      Możliwość komentowania Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 została wyłączona

O godzinie 8:00 mszą św. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej w Siekierczynie uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny. Mszę św. celebrował nowo powołany proboszcz naszej parafii ks. mgr Kazimierz Matusik. Po nabożeństwie wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice udali się do szkoły, aby uroczyście rozpocząć kolejny rok szkolny. Na początku dyrektor szkoły bardzo serdecznie powitała nowych nauczycieli, nowego ks. katechetę – proboszcza naszej parafii oraz dzieci przedszkolne i pierwszoklasistów. Słowa podziękowania i wdzięczności za pracę w poprzednich latach szkolnych skierowała do byłych nauczycieli religii – pani mgr Marty Kędroń i ks. mgr Mariana Cebuli. Następnie odbyła się uroczysta akademia z okazji 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz agresji sowieckiej na Polskę przygotowana przez uczniów pod kierunkiem pani mgr Renaty Kani i mgr Moniki Płachty. Pamięć poległych uczczono pieśniami żołnierskimi i poezją bohaterów tamtych dni. Oddano klimat tamtych czasów. Na zakończenie dyrektor szkoły przypomniała wszystkim, że wakacje się skończyły i nadszedł czas porannego wstawania, czas obowiązków, zdobywania wiedzy, rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień, pasji i marzeń. Życzyła wszystkim sukcesów, radości ze zdobywania wiedzy, miłych relacji koleżeńskich. Nauczycielom życzyła satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. Na zakończenie swojego wystąpienia poinformowała o czekających zmianach w szkołach od roku 2017/2018, które proponowane są przez Panią Minister Edukacji Narodowej – wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dwustopniowej szkoły branżowej. Uczniowie, którzy dziś rozpoczynają naukę w klasie szóstej, za rok zamiast do gimnazjum, pójdą do siódmej klasy szkoły podstawowej. Następnie odbyły się spotkania uczniów i dzieci przedszkolnych ze swoimi wychowawcami i rodzicami, podczas których omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły i po szkole. Rok szkolny 2016/2017 zostaje rozpoczęty.