Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

      Możliwość komentowania Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 została wyłączona

Koniec czerwca to czas zakończenia roku szkolnego i pożegnanie absolwentów. To również etap podsumowania całorocznej pracy, wręczenia nagród, świadectw, listów gratulacyjnych i podziękowań. Cieszy fakt, że oprócz uczniów i dzieci, przybywają do szkoły także rodzice, aby cieszyć się sukcesami swoich dzieci i być blisko nich, w tym ważnym dla nich dniu.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęto od przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. Szóstoklasiści złożyli ślubowanie i oddali głos Pani Dyrektor, która w pięknych słowach skierowanych do absolwentów, uczniów, pedagogów, Księdza Proboszcza, rodziców i przewodniczącej Rady Rodziców życzyła, by ich trud wychowania i nauczania przyniósł oczekiwane rezultaty, a szkolne lata pozostały na długo w pamięci uczniów. Zachęcała absolwentów, by nie rezygnowali z marzeń i planów oraz pamiętali o tym, że każdy z nich ma ważną rolę do spełnienia, dlatego z wiarą w siebie odważnie szli do wyznaczonego celu. Następnie absolwenci przedstawili krótką część artystyczną, w której słowem i piosenką wyrazili żal, że to już „…ostatni raz z moją klasą..” i stwierdzili, że „ …w naszej szkole jest fajnie….”, a „ .. nauczyciel dobrze wie, ile w głowie zmieści się …”. Serdeczne podziękowania złożyli tym, którzy wytrwale prowadzili ich po labiryncie szkolnego życia. Wyrażali wdzięczność za wspólny marsz, trud wychowania, kształcenia
i nauczania, za świętą cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość.

Na koniec jeszcze słowami piosenki prosili „….niech nam grono wybaczy, ale też żartowali, że „… nie możemy inaczej, bo w końcu młodzi jesteśmy i już!” Serdeczne podziękowania złożyli też pracownikom obsługi, dzięki którym czuli się dobrze i bezpiecznie oraz wspaniałej Radzie Rodziców naszej szkoły, za trud włożony w pozyskiwanie środków finansowych na polepszenie warunków nauki, za bale karnawałowe, uroczystości szkolne,
a szczególnie za obecność i gotowość współpracy, niesienia pomocy szkole i jej społeczności.

Kochanym rodzicom wyrazili wdzięczność za to, że zawsze byli gotowi ofiarować im to, co najcenniejsze – dar miłości i wiary w ich siły. To dla rodziców odśpiewali walc, życząc im „by żyli 200 lat, moc radości co dnia i by im Bóg zdrowie dał”.

Po rozdaniu świadectw absolwentom i pozostałym uczniom, wręczeniu nagród dla nauczycieli, pracowników i uczniów, listów gratulacyjnych rodzicom absolwentów, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem i podziękowania za pracę na rzecz szkoły zastępcy przewodniczącej Rady Rodziców, uczniowie klasy V z humorem pożegnali odchodzących do gimnazjum kolegów i koleżanki. Uroczystość zakończyła Pani Dyrektor życząc wszystkim przybyłym miłych i udanych wakacji, .zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo.