XXXIV Wieczorny Złaz Turystów Górskich na Golcowie

      Możliwość komentowania XXXIV Wieczorny Złaz Turystów Górskich na Golcowie została wyłączona

W dniu 29 września 2016 r. odbył się XXXIV Wieczorny Złaz Turystów Górskich na Golcowie. W Złazie uczestniczyła młodzież z naszej szkoły podstawowej (trzynastu uczniów wraz z opiekunem Jarosławem Potońcem).
Złaz uświetniła msza święta w intencji zmarłych i żyjących członków PTTK Oddziału Ziemi Limanowskiej w Limanowej, celebrowana przez Księdza Pawła, katechetę Parafii p.w. Św. Józefa Robotnika w Starej Wsi. Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Limanowej Zbigniew Oleksy zapalił w imieniu wszystkich znicz. Złożył również podziękowania organizatorom i uczestnikom Złazu oraz Państwu Teresie i Markowi Krajewskim, którzy tradycyjnie przygotowali ołtarz polowy oraz udekorowali kapliczkę, pod którą odbyło się zakończenie Złazu.
Zgodnie z programem Złazu odbył się konkurs wiedzy o Beskidzie Wyspowym w kategorii szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a ognisko z pieczeniem kiełbasy sprzyjało integracji uczestników.
Na zakończenie Złazu, wszystkim drużynom biorącym udział w złazie wręczono dyplomy za uczestnictwo, a zwycięzcom konkursu dyplomy i nagrody.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe znaczki.