„ŚWIĘTO DRZEWA” – warsztaty „LEGO WŚRÓD PÓL”

      Możliwość komentowania „ŚWIĘTO DRZEWA” – warsztaty „LEGO WŚRÓD PÓL” została wyłączona

W ramach 14 edycji programu Święta Drzewa pod hasłem „Święto Drzewa – wśród pól”, 26 października 2016 roku w naszej szkole odbyły się kreatywne zajęcia pt. „Lego wśród pól”, prowadzone przez edukatorów Klubu Gaja. W projekcie wzięli udział uczniowie klasy III i IV. Uczestnicy warsztatów budowali z klocków lego makietę pól uprawnych z uwzględnieniem zarośli śródpolnych i żyjących tam organizmów żywych, poznali tym samym różne gatunki drzew i krzewów oraz zwierząt występujących w zaroślach śródpolnych, pracę rolnika, znaczenie takich pojęć jak: korytarz ekologiczny, zmiany klimatu, rolnictwo ekologiczne. Głównym celem tego projektu było przekazanie poprzez ciekawą i kreatywną zabawę wiadomości na temat różnorodności biologicznej, w szczególności roli zarośli śródpolnych na terenach rolniczych i rolnictwa ekologicznego. Uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ mają zmiany klimatu na środowisko naturalne i zanikanie bioróżnorodności. Klocki Lego są zabawą popularną i lubianą przez dzieci. Ich prosta forma i łatwość ich łączenia zapewnia nieograniczoną możliwość budowania, rozwijając równocześnie wyobraźnię dziecka i pasję tworzenia. Poprzez zabawę dzieci poznawały i zapamiętywały zagadnienia związane z przyrodą.
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej, którego celem jest przekazywanie wiadomości w zakresie zmian klimatycznych, ochrony drzew i przyrody. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siekierczynie włączyła się w coroczne obchody Święta Drzewa. 15 października 2016 roku uczniowie klas IV, V i VI pod kierunkiem nauczyciela przyrody mgr Barbary Kwit brali udział w akcji sadzenia drzew na terenie szkoły. Sadzonki były przekazane przez Nadleśnictwo w Limanowej.