Uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka

      Możliwość komentowania Uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka została wyłączona

W piątek 20 stycznia 2017 roku najmłodsza część społeczności szkolnej uroczyście uczciła zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka. Świętowanie tych szczególnych dni stało się już tradycją w naszej szkole, w której po raz kolejny, uczestniczą zarówno dzieci jak i ich Babcie oraz Dziadkowie. Wszystkie dzieci od kl.0 do kl. III oraz ich wychowawcy aktywnie włączyli się w tę niezwykłą uroczystość, poświęconą ich ukochanym Babciom i Dziadkom, ukazując w ten sposób, ich ważną rolę w życiu.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. o godzinie 1000 w miejscowym kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej, w której uczestniczyli nie tylko Babcie i Dziadkowie, ale także ich wnuczęta rodzice i nauczyciele. Po nabożeństwie wszyscy udali się do szkoły. Występ rozpoczął się przedstawieniem jasełek, przygotowanych przez uczniów starszych klas pod kierunkiem mgr inż. Zdzisławy Zoń, a zaraz po tym nastąpiła część artystyczna, w której udział wzięli najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Obok recytacji okolicznościowych wierszy, poświęconych Babciom i Dziadkom, dzieci śpiewały również piosenki, wyrażając zaproszonym gościom swoją miłość, wdzięczność i szacunek. Na zakończenie swoich występów dzieci odśpiewały „Sto lat” i wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie zrobione laurki. Część artystyczną zakończył występ grupy kolędniczej przygotowany przez mgr inż. Zdzisławę Zoń i mgr Monikę Płachtę, który również kolędami i pastorałkami uczcił to szczególne święto. Następnie Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i kawę, przygotowany przez radę rodziców kl. III. Wspólnie z wnuczętami mogli podzielić się wrażeniami po występach najmłodszych i miło spędzić czas. Oczywiście, uroczystość ta mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu i pracy rodziców, wychowawców kl. 0 – III i nauczycieli naszej szkoły, którzy aktywnie włączyli się w jej przygotowanie. Również podkreślić trzeba współpracę z Ks. Proboszczem mgr Kazimierzem Matusikiem oraz Ks. Prałatem Stanisławem Kozą, którzy też przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, odprawiając w intencji Babć i Dziadków mszę świętą.
Był to niezwykle uroczysty i radosny dzień nie tylko dla Babć i Dziadków, ale dla całego środowiska i naszej szkoły. Szacunek i wdzięczność okazywana starszym to nie tylko dobry obyczaj, ale również doskonały środek wychowawczy dla naszych uczniów.