GRAND PRIX Pastuszkowego Kolędowania dla grupy z Siekierczyny

      Możliwość komentowania GRAND PRIX Pastuszkowego Kolędowania dla grupy z Siekierczyny została wyłączona

W niedzielę 27 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu Grupa Kolędnicza z naszej szkoły w składzie: Fabian Daniel, Gracjan Daniel, Michał Pałka, Kamil Pałka, Maciej Biernat i Ernest Król zdobyła najwyższą nagrodę – Grand Prix w XXII Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu.

Droga do sukcesu Grupy Kolędniczej z Szopką z Siekierczyny rozpoczęła się 13 stycznia na Gminnym Konkursie Grup Kolędniczych w Starej Wsi, gdzie nasi kolędnicy zajęli I miejsce i zostali zakwalifikowani na XX Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie Ta Turoniowi” w Mszanie Górnej. Oceny przygotowanych przez grupy kolędnicze programów dokonała Komisja Artystyczna w składzie: Maria Brylak – Załuska– etnograf, badacz kultury ludowej, Zofia Skwarło regionalista, Aleksander Smaga– główny specjalista ds. muzyki z MCK „Sokół” w Nowym Sączu. Nagrody pieniężne ufundował Wójt Gminy Limanowa.

Następny etap – powiatowy odbył się w Mszanie Górnej. Tam występ kolędników z Siekierczyny ponownie zdobył uznanie Jury i został nagrodzony I miejscem oraz kwalifikacją na ostatni ogólnopolski etap kolędowania w Podegrodziu. Powiatowy Przegląd Kolędniczy „Zagrojcie ta Turoniowi” jest ważnym wydarzeniem służącym przekazywaniu tradycji kolędniczych całego regionu lachów limanowskich i szczyrzyckich oraz górali zagórzańskich, a młodemu pokoleniu służy poznaniu i umocnieniu własnej tożsamości kulturowej. W Przeglądzie wzięło udział 30 grup kolędniczych, w tym 11 grup dziecięcych. Występy lokalnych artystów oceniała Komisja w składzie: dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog, mgr Benedykt Kafel – etnograf i Piotr Lulek – regionalista, muzyk. Komisja stwierdziła, że tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym.

W XXII Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu wystąpiło 37 grup kolędniczych, w tym 23 dziecięcych z czterech województw: woj. lubuskiego (pow. Zielona Góra Miasto ), woj. podkarpackiego (pow. rzeszowski), woj. śląskiego ( pow. żywiecki i cieszyński), woj. małopolskiego (z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tarnowskiego). Występy kolędników oceniała Komisja w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk (MCK „Sokół”), Urszula Gieroń – etnograf, Marta Smólczyńska – etnolog (MCK „Sokół”), Benedykt Kafel – etnograf (MCK „Sokół”), która postanowiła przyznać grupie Z SZOPKĄ ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie NAGRODĘ GŁÓWNĄ w postaci rzeźby PASTUSZKA (autorstwa artysty plastyka Franciszka Palki) i nagrodę pieniężną. Nagrody zostały ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu. Komisja Konkursowa wyraziła zadowolenie z powodu utrzymującego się wysokiego poziomu merytoryczno-artystycznego grup uczestniczących w PASTUSZKOWYM KOLĘDOWANIU. Słowa uznania skierowała do instruktorów i opiekunów grup, którzy z zaangażowaniem i pasją prowadzą zespoły, zaszczepiając dzieciom i młodzieży szacunek dla tradycji. Młode pokolenie przejmując dziedzictwo kulturowe swych ojców staje się jego kontynuatorem i nadzieją na jego przetrwanie.

Grupę Kolędniczą z Szopką przygotowały panie: Zdzisława Zoń i Monika Płachta.
Ogromnie gratulujemy opiekunom i członkom Dziecięcej Grupy Kolędniczej z Siekierczyny i życzymy dalszych sukcesów artystycznych!