Projekt naukowo-badawczy pt. „Młodzicyfrowi.pl”

      Możliwość komentowania Projekt naukowo-badawczy pt. „Młodzicyfrowi.pl” została wyłączona

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła pod kierunkiem nauczyciela informatyki uczestniczyła w projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl” – dotyczącym problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Projekt ten był zorganizowany przez Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku.

Celem tego projektu naukowo-badawczego było uzyskanie odpowiedz na kilka ważnych pytań:

  1. w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
  2. jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
  3. jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
  4. jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?

Szczegółowy raport z badań w formie ikonografiki dostępny jest na stronie:
https://domowykodeks.pl/wp-content/uploads/2018/02/Wyniki-bada%C5%84_IKONOGRAFIKI.pdf

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „Młodzicyfrowi.pl” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 określone przez MEN (pkt 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci).

Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Komisję Episkopatu Polski.