Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Dzieci uczą rodziców”

      Możliwość komentowania Ogólnopolska Akcja Edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” została wyłączona

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, której organizatorem jest Centrum Rozwoju Regionalnego. Akcja skierowana jest do uczniów klas 1-3.
Celem Akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych, wsparcie procesu edukacji poprzez wykorzystanie kreatywnych form przekazywania wiedzy oraz zachęcanie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem akcji. Tematyka zajęć jest bardzo szeroka – dotyczy bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii.
Dzieci dowiadują się jak być bezpiecznym w szkole, na drodze, w internecie czy podczas ferii i wakacji. Poznają zasady poprawnego segregowania odpadów oraz zdobywają wiedzę na temat jak walczyć ze smogiem, jak dbać o zdrowie, co to są symbole narodowe i wiele innych. Akcja trwa przez cały rok szkolny.
Co miesiąc szkoła otrzymuje drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia kolejnych zajęć. Po każdej lekcji dzieci otrzymują zadanie do wykonania, które potem zabierają do domu i pokazując rodzicom, zachęcają ich do rozmowy na tematy poruszane podczas lekcji.
Dotychczas odbyły się trzy lekcje – „Niepodległa Polska”, „Pomocne serce” oraz „Bezpieczne ferie”.