X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

      Możliwość komentowania X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” została wyłączona

Co roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Pracy oraz instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców wsi na sposoby zapobiegania wypadkom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym.
Konkurs przebiegał w etapach: regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Z roku na rok konkurs staje się coraz popularniejszy i bierze w nim udział coraz więcej dzieci. Do tegorocznej edycji przystąpiło 57 569 uczniów z 4118 szkół podstawowych z terenów wiejskich.
Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział uczniowie z klasy pierwszej, trzeciej i siódmej.
Mamy laureatów w etapie regionalnym!

Wyróżnienie otrzymały uczennice:
Marika Wojtas z klasy III – opiekun Zdzisława Zoń
Maria Kądziołka z klasy VII – opiekun Małgorzata Koszyk
Serdecznie gratulujemy!!