,,Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”

      Możliwość komentowania ,,Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” została wyłączona

29 września uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w zajęciach online organizowanych  przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie.
Głównym celem  projektu ,,Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” jest kształtowanie świadomości dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz promowanie przestrzegania zasad BRD, a w konsekwencji ochrona najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
Uczniowie podczas zajęć online dowiedzieli się nie tylko, jak bezpiecznie przejść przez przejście dla pieszych, ale również przypomnieli sobie jakich numerów alarmowych należy używać w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. 
Zajęcia uatrakcyjnione były materiałami multimedialnymi, w tym animowanymi filmami, których głównym bohaterem był krokodylek Tirek, a na podsumowane zajęć dzieci otrzymały  kolorowanki na temat bezpieczeństwa  w ruchu drogowym.