Akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

      Możliwość komentowania Akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. została wyłączona

„Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła.
Wiwat, krzyczcie wszystkie stany,
Niechaj żyje król kochany”

Słowa „Poloneza Trzeciego Maja”, który powstał po uchwaleniu Konstytucji i wyrażał radość Polaków z reform, stały się hasłem przewodnim akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W naszej szkole uroczysty apel odbył się dnia 30 kwietnia. Aby przypomnieć te doniosłe i ważne dla Polaków chwile został zaprezentowany montaż słowno – muzyczny, nad którego przygotowaniem i przebiegiem czuwały: Halina Ujejska i Monika Płachta.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania czterech zwrotek naszego hymnu państwowego – „Mazurka Dąbrowskiego”. Później uczniowie klasy szóstej przypomnieli tło historyczne i okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Z wierszy i piosenek biła radość, która towarzyszyła Polakom 3 maja 1791 roku.

Konstytucja Majowa miała stać się fundamentem pod budowę nowoczesnego i silnego państwa. Na mocy tej ustawy zasadniczej Rzeczpospolita miała stać się monarchią konstytucyjną. Nowa Ustawa Rządowa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie). Wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty, zwiększając prawa mieszczan z miast królewskich. Formalnie zniosła liberum veto oraz podział na Polskę i Litwę ustanawiając jedno państwo – Rzeczpospolitą Polską. Wprowadziła trójpodział władzy na: ustawodawczą (sejm), wykonawczą (król i Straż Praw, czyli rząd) oraz niezawisłe sądy, a chłopi zostali objęci ochroną prawną państwa.

Trud włożony przez szóstoklasistów w przygotowanie akademii został nagrodzony brawami słuchaczy oraz podziękowaniem ze strony Pani Dyrektor Józefy Setlak.