Podsumowanie Konkursu Ortograficznego „Kaktus”

      Możliwość komentowania Podsumowanie Konkursu Ortograficznego „Kaktus” została wyłączona

Uczniowie klas II i III naszej szkoły uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym „Kaktus” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Piotra Michałowskiego z Krakowa pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

W szkolnym etapie konkursu, który odbył się 8.01.2013r. uczestniczyło 7 uczniów – 2 uczniów z klasy II i 5 uczniów z klasy III. Konkurs składał się z dwóch części: pisanie dyktanda i wykonanie zadań ortograficznych. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości z zasad pisowni wyrazów z: ó, u, rz, ż, h, ch. Najwięcej punktów zdobyły uczennice: Faustyna Król z klasy III – 62 punkty oraz Dominika Hajduk z klasy III – 62 punkty, co stanowiło 100% punktów możliwych do uzyskania. Gratulujemy zwycięzcom doskonałych wyników!

Obydwie uczennice zakwalifikowały się do II etapu, który odbył się 07.02.2013r. w Krakowie. Do III etapu Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Kaktus”, zakwalifikowała się Faustyna Król z klasy III. Dnia 27 lutego 2013r. odbyło się ostatnie dyktando, jednak Faustyna nie mogła brać w nim udziału ze względu na chorobę. Komisja zgodnie stwierdziła, że poziom ich przygotowania był bardzo wysoki.

Gratulujemy Faustynie! 22 marca 2013 r. nastąpiło podsumowanie wyników Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Kaktus”, które odbyło się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Uczennice Dominika Hajduk – finalistka I etapu oraz Faustyna Król laureatka II etapu otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.