Podsumowanie osiągnięć w konkursach II/2013

      Możliwość komentowania Podsumowanie osiągnięć w konkursach II/2013 została wyłączona

25 czerwca 2013 r. odbył się Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w których nasi uczniowie brali udział w drugim semestrze.

Pani Dyrektor w obecności całej szkolnej społeczności wręczyła dyplomy wszystkim laureatom, gratulując im osiągniętego sukcesu. Gratulacje złożyła też na ręce nauczycieli, pod kierunkiem których dzieci przygotowywały się do konkursów.

Następnie Opiekun SKO p. Zdzisława Zoń dokonała podsumowania całorocznych konkursów SKO w trzech kategoriach: „Mistrz oszczędzania”, „Najbardziej zaangażowany członek SKO” oraz „Aktywny, systematyczny członek SKO”, a także nagrodziła dzieci najbardziej zaangażowane w konkursie internetowym „Łowcy Skarbów SKO”, dzięki którym nasza szkoła zajęła II miejsce otrzymując nagrodę pieniężną w postaci przelewu bankowego na rachunek SKO w wysokości 500,00 zł. Nagrody zostały ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Limanowej, pod patronatem którego działa SKO w Siekierczynie oraz przez opiekuna SKO ze środków zgromadzonych na koncie Szkolnej Kasy Oszczędności. Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.